Absolwenci i absolwentki Szkoły Liderów

Zapraszamy do wypełnienia formularza. Chcemy pokazać na Absolwenci i absolwentki FSL | CRM Fundacja Szkoła Liderów (szkola-liderow.pl) osoby, które skończyły nasze programy od początku działania Fundacji Szkoła Liderów.

 
1 Początek 2 Zakończone
Napisz, prosimy, w jakim obszarze działasz, pracujesz, w jakiej organizacji czy instytucji, a może w biznesie? Chcemy przedstawić Cię jako absolwentkę/absolwenta Szkoły Liderów.
Czy rekomendowałabyś/rekomendowałbyś innym udział w działaniach, programach Szkoły Liderów? Dlaczego?
Prześlij plik do 2MB w formacie jpg lub png.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Fundacja Szkoła Liderów informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą Warszawie pod adresem: ul. Wiejska 12A 00-490 Warszawa 2) Dane osobowe, o których mowa, są przetwarzane: • w celach związanych z pokazywaniem sylwetek osób z sieci absolwenckiej Fundacji, • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4) W wyżej wskazanych celach przetwarzamy dane podane w powyższym formularzu zgłoszeniowym. 5) Nie przekazujemy danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, poza teren Polski. 6) Nie przetwarzamy Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 7) Dane osobowe, o których mowa, będą przechowywane przez okres działania Fundacji Szkoła Liderów. 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne 9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania tych danych, c. prawo usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania danych, e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f. prawo do przenoszenia danych, g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 10) W sprawach danych osobowych i realizacji praw może się Pan/Pani kontaktować z Fundacją Szkoła Liderów przez email: daneosobowe@szkola-liderow.pl, telefon: 22 556 82 50.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.