AKADEMIA RZECZNIKÓW ZMIAN 3.0

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Akademia Rzeczników Zmian to program rozwojowy dla liderów/ek działających na rzecz warszawskiej młodzieży, innowacyjna inicjatywa prowadzona przez Fundację Szkoły Liderów, we współpracy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 listopada 2021 roku. Drugim etapem rekrutacji będzie indywidualna rozmowa z kandydatem/ kandydatką prowadzona on-line pomiędzy 22-26 listopada 2021. Program będzie realizowany pomiędzy listopadem 2021 a sierpniem 2022 roku.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.