Akademia Młodych Liderów Zawiercia 2.0

Akademia Młodych Liderów Zawiercia 2.0 

Fundacja Szkoła Liderów i Urząd Miasta Zawiercia już po raz drugi zapraszają do udziału w Akademii Młodych Liderów Zawiercia. Jest to bezpłatny program skierowany do osób w wieku 14 – 20 lat, które działają społecznie i chcą mieć wpływ na rozwój Zawiercia. 

Rekrutacja do programu trwa do 17.05.2022 r. 

Podczas spotkań i warsztatów Akademii Młodych Liderów Zawiercia 2.0 uczestnicy i uczestniczki będą kształtować kompetencje liderskie. Zaproponowany model rozwoju ma za zadanie wzmacniać sprawczość, ale też wrażliwość i solidarność społeczną

W ramach Akademii Młodych Liderów Zawiercia 2.0 powstaną autorskie projekty społeczno-kulturalne związane z obszarami, którymi szczególnie interesują się członkowie programu. 

Czy to program dla mnie?

· masz 14 – 20 lat? 

· działasz społecznie? 

· jesteś aktywistą/aktywistką? 

· masz wpływ na rozwój Zawiercia? 

· zmieniasz rzeczywistość? 

· bliskie są Ci tematy społeczno-kulturalne?  

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś_aś- TAK!, to program dla Ciebie!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU  

Zgłoszenia przyjmowane są do 17.05.2022 

Elementem rekrutacji są rozmowy z kandydatami_tkami, które odbywać się będą online w dniach 23-27.05.2022. Terminy zostaną ustalone indywidualnie. 

Udział w programie jest bezpłatny.  

Szczegóły programu: Działania warsztatowe rozpoczną się już w czerwcu 2022: 

1. Konferencja i wyjazdowe szkolenie liderskie w dniach· 03-05.06.2022. 

3. Dwa dwudniowe warsztaty wspomagające proces rozwoju liderskiego: 26-27.08.2022 i 23-24.09.2022 (szkolenia całodziennie)  

4. Jedno szkolenie on-line (4 h) - październik 2022  

4. Konferencja podsumowująca – listopad 2022.  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

agata.gajda@szkola-liderow.pl 

W związku z sytuacją epidemiczną i polityczną terminy poszczególnych etapów programu mogą ulegać zmianom. 

 

Projekt Akademia Młodych Liderów Zawiercia 2.0 jest współfinansowany ze środków Gminy Zawiercie i realizowany przez Fundację Szkoła Liderów.

 

 
1 Początek 2 Zakończone
Dodatkowe informacje o osobie
Udział w Programie
Zakończenie
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Fundacja Szkoła Liderów informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą Warszawie pod adresem: ul. Wiejska 12 A 00-490 Warszawa 2) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, są przetwarzane: • w celach związanych z udziałem Pani/Pana w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie i realizacją tego Projektu oraz w celu oferowania usług dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które Pan/Pani zdobył/ła w trakcie realizacji tego Projektu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Projektu, który Fundacja Szkoła Liderów realizuje na podstawie umowy zwartej z Miastem st. Warszawa. • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia), • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 3) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, możemy udostępniać zleceniodawcy Projektu: Miastu Stołecznemu Warszawa. 4) Nie przekazujemy danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, poza teren Polski. 5) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, czyli działań skierowanych zarówno do uczestników bieżącej edycji Projektu jak i absolwentów kolejnych edycji. 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania tych danych, c. prawo usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania danych, e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f. prawo do przenoszenia danych, g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 7) W sprawach danych osobowych i realizacji praw może się Pan/Pani kontaktować z Fundacją Szkoła Liderów przez email: daneosobowe@szkola-liderow.pl, telefon: 22 556 82 50.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12 A, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w prawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1), moich danych osobowych, które zostały podane w Formularzu zgłoszeniowymi i/lub deklaracji udziału w Akademii Młodych Liderów Zawiercia 2.0 („Projekt”) w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie, realizacją tego Projektu, w tym w celach archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu oferowania usług Fundacji Szkoła Liderów oraz jej partnerów dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które zdobyłem/zdobyłam w trakcie realizacji tego Projektu.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.