32. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych - formularz zgłoszeniowy

Dzień dobry!

Dziękujemy za zainteresowanie 32. Szkołą Liderek i Liderów Politycznych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi pierwszy etap rekrutacji. Na podstawie formularzy zaprosimy część osób do kolejnego etapu, do rozmów kwalifikacyjnych. Pełne odpowiedzi na zamieszczone pytania oraz wykorzystanie przysługującej liczby znaków na pewno przyczyni się do lepszego zapoznania się z Państwa kandydaturą.

 

 

Jak wypełnić formularz?

Formularz należy wypełnić od początku do końca online. Nie zapisuje on zmian ani kolejnych wersji. Odświeżenie strony może spowodować utratę wszystkich wypełnionych pól. Rekomendujemy napisanie poszczególnych punktów np. w programie Word i przekopiowanie całości do formularza. Ważne jest też nieużywanie ikonek i emotek tzn. uśmieszków itd. Zwracamy też uwagę na krótsze nazwy załączonych dokumentów bez polskich znaków.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

slp@szkola-liderow.pl

 
1 Początek 2 Zakończone
Dane osobowe
(min. 500, max. 1500 znaków ze spacjami)
(min. 500, max. 1000 znaków ze spacjami)
(min. 500, max. 1000 znaków ze spacjami)
(min. 500, max. 1000 znaków ze spacjami)
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl. Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania rekrutacji do 32. Szkoły Liderów i Liderek Politycznych oraz w celu przesyłania Pani/Panu oferty Fundacji . Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest przeprowadzenie rekrutacji do 32. Szkoły Liderów i Liderek Politycznych oraz w celu przesyłania oferty Fundacji. W tym celu przetwarzamy powyższe dane. Dane przetwarzane będą przez okres organizowania rekrutacji i po jej zakończeniu oraz później w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa w celach udziału w rekrutacji do programu „32. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych” organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia udziału w programie „32. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wrażliwych danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa w celach wzięcia udziału w projekcie 32. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia udziału w projekcie 32. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.