Badanie potrzeb - szkolenia dla wolontariuszy | koordynatorzy wolontariatu

Formularz jest otwarty do 8 września 2022 roku.

 
1 Początek 2 Opiekuńczo-lecznicze 3 Zaproponuj własne tematy 4 Dane kontaktowe 5 Zakończone
Szkolenia ogólnorozwojowe
Zarządzanie i przywództwo
style zarządzania, moje mocne strony w roli lidera - poziom podstawowy
Edukacja globalna: żywność, klimat, konflikty, media, gospodarka. Co na nas wpływa i jaki wpływ mamy my?
Wolontariat, życie, praca i nauka w wielokulturowym środowisku
Zdrowie psychiczne
Rozpoznawanie pierwszych symptomów i pożądane reakcje
rozumienie emocji i mistrzostwo w nawigacji po nich
Jak nie zapomnieć o sobie w wolontariacie
Szkolenia z narzędzi
Skąd się bierze inflacja i co najlepiej zrobić w odpowiedzi na nią?

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.