Formularz zgłoszeniowy do XVIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.


Logo Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Szkoła Liderów
Logo Szkoła Liderów

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.