Liderzy PAFW_Liderski Open Space (LOS) 24-25.03.2023 r. - formularz zgłoszeniowy

 

Drogie, Drodzy,

Zapraszamy Was serdecznie na Liderski Open Space, który odbędzie się w dniach 24-25.03.2023 r. 

LOS w tym roku organizujemy wokół tematu stabilności finansowej organizacji, bo wiemy, że jest to coś co niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla liderek, liderów i osób liderskich działających w ramach różnych organizacji. Kończące się projekty i granty są przyznawane na konkretny czas, często nie mają kontynuacji i nie wspierają funkcjonowania całej organizacji. Postaramy się pokazać Wam w jaki sposób myśleć o Waszej działalności i co zrobić, aby zyskać ekonomiczną niezależność. 

Przyjedźcie - czekamy na Was!

Na wypełnione formularze czekamy do 19.03.2023 r.

Zespół Programu Liderzy PAFW

Nr PESEL jest niezbędny do ubezpieczenia uczestników wydarzenia.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12 A , na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1), moich danych osobowych, które zostały podane w Formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z udziałem w wydarzeniu, realizacją tego wydarzenia, w tym w celach archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu oferowania usług Fundacji Szkoła Liderów oraz jej partnerów dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które zdobyłem/zdobyłam w trakcie realizacji tego Projektu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Fundacja Szkoła Liderów informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą Warszawie pod adresem: ul. Wiejska 12 A 00-490 Warszawa.

2) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, są przetwarzane:

• w celach związanych z udziałem w wydarzeniu i realizacją tego Wydarzenia oraz w celu oferowania usług dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które Pan/Pani zdobył/ła w trakcie realizacji tego Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), 

• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia),

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) W wyżej wskazanych celach przetwarzamy dane podane w powyższym formularzu zgłoszeniowym.

5) Nie przekazujemy danych osobowych, o których mowa powyżej poza teren Polski.

6) Nie przetwarzamy Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7) Dane osobowe, o których mowa, będą przechowywane przez okres działania Fundacji Szkoła Liderów.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania tych danych,

c. prawo usunięcia danych,

d. ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f. prawo do przenoszenia danych, g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10) W sprawach danych osobowych i realizacji praw może się Pan/Pani kontaktować z Fundacją Szkoła Liderów przez email: daneosobowe@szkola-liderow.pl, telefon: 22 556 82 50.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.