Absolwenckie spotkanie samorządowe_Luty 2024

Absolwentko, Absolwencie, 

Zapraszamy Cię serdecznie do zapisu na Absolwenckie spotkanie samorządowe które odbędzie się w dniach 23-24.02 w Hotelu Cyprus w Książenicach. Spotkanie przeznaczone jest dla liderów i liderek, którzy(re) ukończyli(ły) program Liderzy PAFW, Szkołę Liderek i Liderów Politycznych oraz Szkoły Liderów Miast.

Wykład otwierający na wydarzeniu wygłosi dr hab. Adam Gendźwiłł.

W trakcie dwóch dni intensywnej pracy poruszymy tematy dotyczące komunikowania swoich postulatów w kontaktach z mieszkańcami, a także radzenia sobie z hejtem w trakcie pełnienia funkcji publicznej.

W dniu 23 lutego zaczniemy o godz. 11:00 zaś następnego dnia (24 lutego) skończymy o godz. 15:00.

Wydarzenie samorządowe jest częściowo odpłatne. W przypadku trudności z wniesieniem opłaty prosimy o kontakt. Każdą sytuację będziemy rozpatrywać oddzielnie. W formularzu niezbędne jest załączenie biletu lub potwierdzenia płatności w formacie pdf. Bez tego nie będzie możliwy zapis.

Poniżej załączamy link do zakupu biletu poprzez platformę Eventim.

https://www.eventim.pl/artist/absolwenckie-spotkanie-samorzadowe/?affiliate=PAH 

Formularz będzie aktywny do dnia 15 lutego 2024 r. 

Data: 23-24.02.2024

Miejsce: Hotel Cyprus w Książenicach

Zespół organizacyjny Absolwenckiego spotkania samorządowego 

 

 
1 Początek 2 Zakończone
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów 
im. Zbigniewa Pełczyńskiego ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa mojego wizerunku na zdjęciu/zdjęciach, nagraniach wideo i audio wykonanych w trakcie Absolwenckiego spotkania samorządowego przez osobę trzecią upoważnioną przez Fundację, który Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego może rozpowszechniać w celach informacyjno-marketingowych poprzez jego udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Fundacji w związku z prowadzoną przez Fundację działalnością statutową. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji mojego zdjęcia/zdjęć, niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu ich w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, 
że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać mojego wizerunku.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl. Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania Absolwenckiego spotkania samorządowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie Absolwenckiego spotkania samorządowego. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe, dieta. Dane przetwarzane będą przez okres dwóch dni w trakcie trwania Absolwenckiego spotkania samorządowego oraz po jego zakończeniu w ramach świadczenia usług marketingowych Fundacji, a także w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.