Warszawska Akademia Młodych Liderów 8.0 - zgłoszenie

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Warszawska Akademia Młodych Liderów 8.0 ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 30 młodych warszawiaków i warszawianek aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej. Jednym z celów jest również budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu, realizując wspólne działania wokół sesji dialogu. Projekt organizowany przez Fundację Szkoła Liderów.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

W razie pytań: daria.kazmierczak@szkola-liderow.pl
UWAGA: Wypełnienie formularza powinno zająć nie więcej niż 10-15min.

Sprawdź też, czy jesteś dostępny/a we wskazanych w harmonogramie terminach wydarzeń - Twoja obecność jest bardzo ważna!

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.