Zgłoszenie na Jubileusz 30 - lecia Szkoły Liderów

Droga, Drogi, 

Masz przed sobą formularz zapisu na obchody Jubileuszu 30-lecia Szkoły Liderów.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 października 2024.

Pierwszym elementem obchodów będzie uroczysta Gala, która odbędzie się 4 października w Muzeum Historii Polski w Warszawie w godzinach 11:00 - 13:30.

Na drugą część obchodów - Zlot Absolwentek i Absolwentów - przeniesiemy się do Hotelu Arche. Zlot rozpocznie się o godz. 15:00  i potrwa do następnego dnia do godz. 13:00.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest kupno biletu oraz wypełnienie niniejszego formularza, do którego (w pytaniu 12) podłączacie plik zawierający bilet lub potwierdzenie jego zakupu.

Bilet jest dostępny na platformie Eventim pod tym linkiem: https://www.eventim.pl/event/jubileusz-30-lecia-szkoly-liderow-muzeum-historii-polski-18909511/?affiliate=PAH

Kod uprawniający do zakupu biletu otrzymaliście na skrzynkę mailową. Jeśli mail do Ciebie nie dotarł, napisz do nas. 

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy, kierujcie je na adres jubileusz@szkola-liderow.pl

Do zobaczenia!

 
1 Początek 2 Zakończone
Jeśli są jakieś informacje o Tobie, o których powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić Ci bezpieczne i komfortowe uczestnictwo w Gali albo w Zlocie Absolwenckim - prosimy napisz o nich tutaj (alergie, wyzwania zdrowotne, specjalne potrzeby związane n.p. z pokojem w hotelu itp.)
W tym miejscu prosimy o załączenie biletu lub potwierdzenia jego zakupu.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
ZGODA UCZESTNIKA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa (,,Fundacja”) mojego wizerunku na zdjęciach i filmie wideo wykonanych w trakcie wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu 30-lecia Fundacji, które odbędą się 4 i 5 października w Warszawie oraz po jego zakończeniu przez osobę trzecią upoważnioną przez Fundację, który Fundacja może rozpowszechniać w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, poprzez jego udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Fundacji i materiałach drukowanych  w związku z prowadzoną przez Fundację działalnością statutową i odpłatną. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez Fundację, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji moich zdjęć, niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu ich w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać mojego wizerunku. Oświadczam, że jestem świadomy(-ma), że mój wizerunek będzie zestawiony z wizerunkami innych uczestników obchodów, a także z wizerunkami pracowników i współpracowników Fundacji. Jestem również świadomy(-ma), że mój wizerunek będzie zestawiony z treścią dotyczącą przedmiotu działalności Fundacji, w tym także z treścią o charakterze marketingowym i promocyjnym. Mam świadomość, że powyższą zgodę mogę wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dodatkowo wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w zakresie opisanym powyżej organizacji dotującej jubileusz, w którym biorę udział, o ile taka konieczność zaistnieje.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl. Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania Jubileuszu 30-lecia Szkoły Liderów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie Jubileuszu 30-lecia Szkoły Liderów. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe, dieta, płeć. Dane przetwarzane będą przez okres organizacji Jubileuszu 30-lecia Szkoły Liderów oraz po jego zakończeniu w ramach świadczenia usług marketingowych Fundacji, a także w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Zapoznaj się z pełną treścią KALUZULI: https://www.szkola-liderow.pl/wp-content/uploads/2024/07/Klauzula-informacyjna-do-fomularza-uczestnikow-jubileuszu.pdf
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu przez Fundację Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa, w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego postępowania. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w obchodach jubileuszu 30-lecia Fundacji. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że formularz wypełniłam/em osobiście

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.