Warszawa Akademia Młodych Liderów 6.0 - zgłoszenie

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Warszawska Akademia Młodych Liderów 6.0 ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 30 młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej. Jednym z celów jest również budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu, realizując wspólne projekty. Projekt organizowany przez Fundację Szkoła Liderów.

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.
Partnerem merytorycznym jest Fundacja Civis Polonus

W razie pytań: karolina.grzegorzak@szkola-liderow.pl 
UWAGA: Wypełnienie formularza powinno zająć nie więcej niż 10-15min. Po wypełnieniu formularza otrzymasz mail potwierdzający, na adres, który podasz w formularzu.- upewnij się, że jest prawidłowy. 

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.