30. Szkoła Liderów Politycznych. Formularz zgłoszeniowy

 
1 Początek 2 Zakończone
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dostępną na stronie: https://www.szkola-liderow.pl/wp-content/uploads/2022/03/Klauzula-informacyjna-RODO-30.SLP_.pdf
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundację Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa w celach udziału w rekrutacji do programu „30. Szkoła Liderów Politycznych” organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia udziału w programie „30. Szkoła Liderów Politycznych organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wrażliwych danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundacje Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa w celach udziału w rekrutacji do programu do „30. Szkoła Liderów Politycznych” organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia udziału w projekcie „30. Szkoła Liderów Politycznych” realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.