Zgłoś się do programu Liderzy PAFW!

Dzień dobry!
Kolejna rekrutacja będzie miała miejsce w lutym/marcu 2025 r. Na www.liderzy.pl i na profilu programu na facebooku pojawią się wszystkie informacje. Zapraszamy do zostawienia nam swojego adresu e-mail. Poinformujemy Cię o rozpoczęciu rekrutacji do kolejnej edycji programu.
pozdrawiamy
zespół programu Liderzy PAFW

Dane kontaktowe
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH * Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, proszę się bezpośrednio kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celach: * związanych z informowaniu o przebiegu rekrutacji do Programu Liderzy PAFW (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), * archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia rekrutacji, a później, w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat).  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.