Zgłoś się do programu Liderzy PAFW!

Dzień dobry!

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji do programu Liderzy PAFW. Jeśli chcesz, zostaw nam swój adres email. Napiszemy do Ciebie, jak tylko uruchomimy proces rekrutacyjny do kolejnej edycji.

 

Dane kontaktowe
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH * Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, proszę się bezpośrednio kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celach: * związanych z informowaniu o przebiegu rekrutacji do Programu Liderzy PAFW (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), * archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia rekrutacji, a później, w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat).  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.