Spotkanie liderskie 24 lutego w Białymstoku

Spotkanie organizowane przez Fundację Szkoła Liderów oraz ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Odbywa się w ramach programu Wschód Liderów. Zapraszamy absolwentów Szkoły Przywództwa, Programu Liderzy PAFW, Szkoły Liderów Politycznych, Szkoły Liderów Miast i innych programów Szkoły Liderów.

 
1 Początek 2 Zakończone
Contact 1

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.