Program przygotowujący absolwentki do wyborów parlamentarnych - formularz zgłoszeniowy

Drogie Absolwentki,

Ruszamy z szybką rekrutacją, która trwa jedynie do 18 lipca.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi pierwszy etap rekrutacji. Na podstawie formularzy zaprosimy część osób do kolejnego etapu, do rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

Jak wypełnić formularz?

Formularz należy wypełnić od początku do końca online. Nie zapisuje on zmian ani kolejnych wersji. Odświeżenie strony może spowodować utratę wszystkich wypełnionych pól. Rekomendujemy napisanie poszczególnych punktów np. w programie Word i przekopiowanie całości do formularza. Ważne jest też nieużywanie ikonek i emotek tzn. uśmieszków itd. Zwracamy też uwagę na krótsze nazwy załączonych dokumentów bez polskich znaków.

 
1 Początek 2 Zakończone
(min. 500, max. 1500 znaków ze spacjami)
(min. 500, max. 1000 znaków ze spacjami)
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundację Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa w celach udziału w rekrutacji do programu „30. Szkoła Liderów Politycznych” organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia udziału w programie „31. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wrażliwych danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Fundacje Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa w celach udziału w rekrutacji do programu do „30. Szkoła Liderów Politycznych” organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia udziału w projekcie „31. Szkoła Liderek i Liderów Politycznych” realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów.

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.