Formularz zgłoszeniowy na warsztat rozwojowy dla alumnów_29-30.09_Liderzy PAFW

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

 

Drogie, Drodzy,

Zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie rozwojowe dla alumnów, które odbędzie się 29-30.09 w Hotelu Cyprus w Książenicach. Tematem spotkania będzie dobrostan liderski, radzenie sobie z różnorodnymi wyzwaniami i zmiennością świata, zarówno tego, który jest blisko nas jak i tego oddalonego o tysiące kilometrów. Naszymi gośćmi będą: Agata Stafiej-Bartosik, która poprowadzi wykład wprowadzający oraz Przemek Dziewitek, który przeprowadzi warsztaty pierwszego i drugiego dnia spotkania.

Przyjedźcie koniecznie. Gwarantujemy wspólną pracę i odpoczynek oraz duuużo rozmów. 

Na wypełnione formularze czekamy do 15.09.2023 r.

Zespół Programu Liderzy PAFW

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.