Badanie potrzeb - Miejska Oferta Szkoleniowo-Edukacyjna | sezon jesień-zima

Formularz jest otwarty do 8 września 2022 roku.

 
1 Początek 2 Opiekuńczo-lecznicze 3 Zaproponuj własne tematy 4 Forma spotkań 5 Dane kontaktowe 6 Zakończone
Szkolenia ogólnorozwojowe
Zarządzanie i przywództwo
Twoje mocne strony w rolach liderskich, Twój styl zarządzania zespołem
Klimat, gospodarka, żywność, handel, konflikty, media. Jak mamy na nie wpływ i jaki wpływ one mają na nas?
Wolontariat, praca i nauka w środowisku wielokulturowym - jak się komunikować?
Zdrowie psychiczne
Szkolenia z narzędzi

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.