Liderzy PAFW_Wsparcie indywidualne

Formularz wsparcia indywidualnego kierowany jest do  absolwentów i absolwentek, którzy znajdują się w obliczu wyzwania w swojej pracy liderskiej i potrzebują wsparcia np. w sytuacji:

Procedura

Aby otrzymać wsparcie należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Po zaakceptowaniu formularza i pozytywnym wyniku zgłoszenia odbyć rozmowę wstępną z zespołem Programu.
  3. Umówić się i odbyć spotkania ze wskazanym przez zespół ekspertem/tutorem/tutorką.
  4. Przesłać formularz Sprawozdania Liderskiego z Wsparcia indywidualnego dla Alumnów.

Kryteria oceny zgłoszeń:

  • Dostarczenie wypełnionego formularza
  • Staranność wypełnienia formularza
  • Klarowne określeniu potrzeby wynikającej z wyzwań liderskich
  • Klarowne określeniu celów rozwojowych
  • Wskazane cele rozwojowe są możliwe do osiągnięcia w trakcie 3 spotkań

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez osobę koordynującą sieć Alumnów i osobę odpowiedzialną za superwizję tutorów w Programie. O decyzji albo konieczności uzupełnienia formularza wnioskujący zostanie poinformowany w ciągu max. 14 dni od daty dostarczenia formularza. 

max. 1000 znaków
max. 1000 znaków
max. 1000 znaków
max. 1000 znaków

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED © 2019

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz   pomocowy   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   inicjatyw   obywatelskich   2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.